Ervaar zelf het verschil!

1 april opkoopbescherming in Amersfoort

06 april 2022

In Amersfoort is een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Vanaf 1 april 2022 wordt het opkopen van woningen om deze te gaan verhuren beschermd. Dit geldt voor de hele stad, voor woningen met een maximale WOZ-waarde van € 343.000.

De opkoopbescherming houdt in dat woningen met een WOZ-waarde tot en met € 343.000 niet mogen worden opgekocht om te verhuren aan anderen, zoals beleggers vaak doen. Met de opkoopbescherming worden er meer woningen beschikbaar voor mensen die graag in deze prijsklasse willen kopen en er dus zelf in willen wonen. De opkoopbescherming gaat in per 1 april 2022. Dit betekent dat voor inschrijvingen in het Kadaster (akte van levering) vanaf 1 april 2022 de regels van opkoopbescherming gelden. 

Het gaat dan om woonruimten die tijdens de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar:

• vrij waren van huur en gebruik, of

• in verhuurde staat waren voor een periode van minder dan zes maanden, of

• al werden verhuurd met een vergunning opkoopbescherming. 

Heb je een overdracht vóór 1 april 2022, dan is op deze woning nog geen opkoopbescherming van kracht.

Uitzondering? Vraag een verhuurvergunning aan!

Er zijn enkele uitzonderingsregels, voor wie toch een woning wil kopen om (al dan niet tijdelijk) te verhuren. Denk hierbij aan het verhuren van een woning aan een bloed- of aanverwant uit de eerste of tweede graad. Of als iemand tijdelijk naar het buitenland vertrekt en zijn woning, waar hij zelf langer dan 12 maanden woont, wil verhuren (voor maximaal 12 maanden).

Wie op basis van de uitzonderingsregels een koopwoning met een maximale WOZ-waarde van € 343.000 wil verhuren, moet hiervoor een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen. Dit kan digitaal, via de website van gemeente Amersfoort. Een aanvraag kost € 260.

Bron: VBO