Ervaar zelf het verschil!

27 miljoen m² winkelruimte heeft nog geen energielabel

07 september 2021

Er vallen nog grote stappen te zetten bij de verduurzaming van winkelvastgoed, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers. Bijna 70% van de winkelruimte heeft geen energielabel en het energieverbruik is nog veel te hoog om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen.

Voor dit onderzoek sprak Colliers met winkeleigenaren die 15% van het winkeloppervlak vertegenwoordigen.

“Bijna 70% van alle winkelruimte heeft geen energielabel, terwijl de eigenaar zijn winkel niet zonder dit certificaat mag verhuren of verkopen,” zegt duurzaamheidsexpert Jeroen Bloemers van Colliers. Het gaat om meer dan 27 miljoen vierkante meter aan ongelabelde winkelruimte verspreid over het land, ongeveer 4.000 voetbalvelden.

Zaanstad en Utrecht koploper
Zaanstad en Utrecht zijn de groenste winkelsteden van de 25 grootste gemeenten blijkt uit het onderzoek. Daar heeft een derde van het winkeloppervlak een A-label. In Haarlem en Maastricht heeft slecht 15% het hoogste label. 

“Deze steden hebben veel monumenten, waarvoor geen labelverplichting geldt”, vertelt Bloemers. “Omdat eigenaren vaak weinig aan de buitenkant mogen veranderen en een spouwmuur ontbreekt, is het verduurzamen een grote uitdaging. Een labelplicht zou helpen om beter inzicht te krijgen in de omvang van deze opgave.”

Weinig druk om te verduurzamen
Voor kantoren is vanaf 2023 minimaal energielabel C verplicht anders dreigt sluiting. Voor winkels is zo’n maatregel er niet. Vooralsnog staat verduurzaming niet hoog op de agenda bij winkeleigenaren. Twee derde heeft nog geen ambitie geformuleerd en ook de intrinsieke motivatie om te vergroenen is er niet altijd.

Institutionele beleggers zien zichzelf als voortrekker. Zij hebben de winkels vaak langer in bezit en kijken verder vooruit. Daarnaast eisen hun aandeelhouders meer duurzaamheid. Voor private-equitypartijen is dat anders. Zij kijken naar de potentiële kopers van hun vastgoed. Verhogen zij hun eisen, dan volgt private equity pas. 

Particuliere eigenaren zijn het minst bezig met verduurzaming en hebben nauwelijks vergaande plannen. Investeringen beperken zich nu vaak tot ingrepen met een korte terugverdientijd zoals ledverlichting.

Niet alle kantoren voldoen
Niet alleen bij retail is er werk aan de winkel, ook bij het kantoorvastgoed blijkt uit een eerder onderzoek van Colliers. Uit hun kantorenonderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de kantoren nog geen energielabel C of beter heeft en bij 38% ontbreekt zelfs het label, terwijl dit een vereiste is om over anderhalf jaar open te mogen blijven, meldt Colliers. Samen gaat het om 27,5 miljoen vierkante meter, evenveel als in de vijftien grootste kantoorsteden bij elkaar opgeteld.

Bron: VBO