Ervaar zelf het verschil!

Afstand tot windmolen van invloed op woningverkoop

18 november 2022

Nederland telt 2.744 windmolens op het land. Maar waar staan ze eigenlijk en hoeveel woningen zijn er in de buurt? Een windmolen vlak naast de deur had in 2022 invloed op de woningwaarde, blijkt uit onderzoekt Aeronautische-obstakelkaart van het Kadaster.
 
Een belangrijk punt in het onderzoek is, dat windmolens vaker wordt gerealiseerd bij woningen. Zo staan er windmolens binnen 200 meter bij 451 woningen. Binnen 500 meter staan er 5648 woningen. Ook ziet het Kadaster dat de hoogste dichtheid van woningen nabij windmolens ligt bij steden als Den Helder en in de regio Den Haag-Rotterdam.
 
Vooral boerderijen
De woningen op korte afstand zijn vooral boerderijen of andere woningen buiten de bebouwde kom in eigendom bij eigenaar-bewoners (72 procent). Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde van 57 procent eigen woningbezit. Het aandeel corporatiewoningen blijft met 11 procent juist achter bij het landelijke gemiddelde, namelijk 29 procent.
 
Even duur, maar wel groter
In absolute prijzen (koopsommen) ziet het Kadaster bijna geen verschil. De gemiddelde koopsommen liggen vanaf 2012 tot en met de eerste 6 maanden van 2022 vrijwel gelijk voor woningen in de drie afstandsklassen. In de eerste helft van 2022 blijft de gemiddelde koopsom bij verkochte woningen met een afstand tot 500 meter wel achter. In figuur 11 gaan de cijfers van 2022 over de verkopen tot en met juni van dat jaar.
 
Bekijk hier het onderzoek.
 
Bron: Kadaster