Ervaar zelf het verschil!

Binnen 1 jaar weer inbraak bij éénvijfde van inbraakslachtoffers

16 maart 2019

Ruim éénvijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen 1 jaar weer te maken met inbraak. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot) woninginbraak, 15% twee keer en 7% drie keer of meer. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het CBS in de Veiligheidsmonitor 2017.

Meer kans op herhaald slachtofferschap in steden

Inwoners van stedelijke gemeenten gaven vaker aan slachtoffer te zijn van woninginbraak dan mensen die in minder verstedelijkte gemeenten wonen. Bovendien waren ze vaker herhaald slachtoffer. In niet-stedelijke gemeenten was 16% van de inbraakslachtoffers herhaald slachtoffer, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 28%. 

Herhaalde slachtoffers voelen zich vaker onveilig

Van de herhaalde slachtoffers acht 61% de kans groot dat zij opnieuw slachtoffer zullen zijn van woningbraak. Bij eenmalige slachtoffers is dat 41% en bij personen die in het afgelopen jaar geen slachtoffer zijn geweest van woningbraak is dat 8%. Ook voelen slachtoffers van inbraak zich vaker onveilig in hun buurt. 15% van de herhaalde slachtoffers voelt zich vaak onveilig in eigen buurt, tegen 6% van de eenmalige slachtoffers en 1% van de niet-slachtoffers.

Herhaalde slachtoffers hebben vaker een alarm in huis

Een kwart van de herhaalde inbraakslachtoffers heeft een alarminstallatie, tegen 18% van de eenmalige slachtoffers en 13% van de mensen die in het afgelopen jaar geen ervaring met woninginbraak hebben gehad. Bovendien bezitten herhaalde slachtoffers iets vaker rolluiken.

De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, gerealiseerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS. De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder waarin naar hun ervaringen met veiligheid en slachtofferschap wordt gevraagd. In 2017 hebben bijna 150.000 personen de vragenlijst ingevuld. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om tot op een gedetailleerd niveau betrouwbare uitspraken te doen over de objectieve en subjectieve veiligheid in Nederland.

Bron: CBS