Ervaar zelf het verschil!

Bouw één op drie woningen vertraagd door bezwaar

09 juni 2024

De bouw van één op de drie nieuwbouwwoningen loopt vertraging op omdat er bezwaar tegen wordt ingediend. Dat blijkt uit een onderzoek door Binnenlands Bestuur en Nederlands Dagblad.

Meer dan vier op de vijf gemeenten geven aan dat hun woningbouwprojecten ermee te maken krijgen. Soms betreft dat een deel van een project, soms komt de bouw van duizenden woningen hierdoor stil te liggen.

De bezwaren komen soms van bijvoorbeeld natuurorganisaties tegen de kap van bomen voor nieuwbouw. Toch heeft slechts een kwart van de gemeenten te maken met bezwaar vanuit die hoek. Veel vaker gaat het om omwonenden die protesteren tegen de nieuwbouw, geven de gemeenten aan in een enquête van Binnenlands Bestuur en Nederlands Dagblad.

Veelgenoemde redenen om bezwaar te maken zijn ‘aantasting van het uitzicht’, verwachte verkeersoverlast, vrees voor inkijk en een tekort aan parkeerplaatsen. In de meeste gemeenten leidt een bezwaar tot een vertraging van de bouw van een tot twee jaar. Vaak gaan bezwaarmakers door tot aan de Raad van State.

‘Bezwaarmaken volkssport nummer 1’

Demissionair minister Hugo de Jonge (Wonen) is niet verrast over de uitkomsten van het onderzoek. Volgens hem is bezwaar maken tegen nieuwbouw ‘volkssport nummer 1’ aan het worden. De belangen van woningzoekenden raken hierdoor ondergesneeuwd, terwijl de stem van de boze buurman luid en duidelijk klinkt. “Het recht op uitzicht wordt zo belangrijker dan het recht op wonen. In deze tijd kunnen we ons dat niet meer veroorloven”, vindt hij.

‘HET RECHT OP UITZICHT WORDT BELANGRIJKER DAN HET RECHT OP WONEN’

Veel gemeenten proberen bezwaren weg te nemen door in gesprek te gaan met de buurtbewoners. Dat werkt niet altijd. Minister De Jonge wil daarom af van de mogelijkheid om bij de rechter in hoger beroep te gaan tegen de omgevingsvergunning. Omwonenden proberen volgens hem vaak zo lang mogelijk door te procederen in de hoop dat vertraging van een project leidt tot afstel.

Stem van woningzoekende horen

Verder moeten gemeenten volgens De Jonge de rug vaker recht houden tegenover bezwaarmakers. Ook vindt hij het belangrijk dat zij de stem van de woningzoekenden horen. De buurtbewoners die bezwaar maken, hebben volgens hem ook een verantwoordelijkheid. De Jonge: “We leven met heel veel mensen op een heel klein stukje aarde. Dat betekent dat we gewoon een beetje ruimte voor elkaar moeten maken.”

Vergunning sneller definitief

De Jonge pleitte al vaker voor het beperken van ‘not in my backyard-sentiment’ van omwonenden. Vorig jaar presenteerde hij een plan van aanpak om woningbouw te versnellen. Onderdeel daarvan is dat bezwaren eenmalig en bij één loket zijn in te dienen. Op die manier moeten omgevingsvergunningen sneller definitief zijn.

Bron: Vastgoedactueel - Binnenlands Bestuur