Ervaar zelf het verschil!

Bouwprojecten komen in de knel door stikstof

09 maart 2022

Stikstof gooit wederom roet in het eten bij bouwprojecten. Provincie Overrijssel meldde vorige week al dat het de mogelijkheid voor extern salderen opschort. Nu blijkt uit een rondgang van NRC dat nog vier andere provincies de handel in de stikstofruimte hebben beperkt of overwegen dit te doen.

Wat is ook alweer extern salderen? Wie wil bouwen of uitbreiden moet ervoor zorgen dat er niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is. Als dat toch het geval is, moet de initiatiefnemer zelf op zoek naar ‘stikstofruimte’ om dit te compenseren. Dit heet ook wel extern salderen. Dat kan bijvoorbeeld door die ruimte over te nemen van een stoppende veehouder. 

Niet toegestaan
NRC onderzocht deze handel en het blijkt dat de stikstofrechten van soms al jarenlang niet meer functionerende bedrijven worden hergebruikt of doorverkocht. Provincies en gemeenten gebruiken die rechten om bouwprojecten te laten doorgaan, maar dat is vermoedelijk niet toegestaan volgens de Wet natuurbescherming, aldus de krant. 

Casus Overijssel
In Overijssel liggen de meeste Natura2000 gebieden van Nederland. Er wordt al geruime tijd aan een omvangrijk pakket aan natuurmaatregelen gewerkt dat in combinatie met stikstofreductiemaatregelen van het Rijk en de provincie moet zorgen voor versterking van de kwetsbare natuur in de beschermde N2000-gebieden.

Op 24 november 2021 deed de Raad van State uitspraak in een zaak over een tweetal plannen. De beoogde plannen voor het aanpassen van de infrastructuur leiden tot extra stikstofdepositie (stikstofneerslag) op al overbelaste Natura 2000- gebieden. Om deze effecten te compenseren wordt in deze zaken extern gesaldeerd. 

In de uitspraak komt de Raad van State tot het oordeel dat alleen het tegen elkaar wegstrepen van stikstofdepositie op overbelaste gebieden (extern salderen) niet meer voldoende is. De Raad van State vindt ook dat gemotiveerd en inzichtelijk moet worden gemaakt met welke andere maatregelen een daling van de stikstofdepositie gerealiseerd wordt voor het betreffende Natura 2000-gebied. 

Flevoland, Noord-Holland, Friesland en Limburg
Daarom heeft de provincie op dit moment de vergunningen opgeschort in Overijssel. Zo’n vijftig vergunningsaanvragen zijn door dit besluit getroffen, meldt NRC.

Daarnaast tekent de krant op dat ook Flevoland op dit moment geen vergunningen verstrekt. Het indienen van nieuwe aanvragen kan, maar er worden geen besluiten genomen over lopende en nieuwe verzoeken. Ook Noord-Holland, Friesland en Limburg denken na over de handel in hun provincies. 

Bron: VBO