Ervaar zelf het verschil!

D66 wil mystery calls inzetten bij bestrijding discriminatie

03 december 2021

D66 wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen keihard op te treden wanneer blijkt dat huurbemiddelaars of verhuurders bereid zijn mee te werken aan discriminerende verzoeken. D66 pleit voor wettelijke maatregelen als discriminatie met zogenaamde mystery calls wordt aangetoond.

Het plan kan rekenen op steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. "Het hardnekkige gif van discriminatie staat gelijke kansen op de woningmarkt in de weg'', zegt D66-Kamerlid Faissal Boulakjar tegen RTL Nieuws. ''Veel Nederlanders van kleur of met een moeilijke naam kennen racisme, elke dag opnieuw."

Uit onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder dit jaar heeft laten uitvoeren met mystery calls, blijkt dat veel bemiddelaars bereid zijn mee te werken aan een discriminerend verzoek van verhuurders.

Juridisch lastig
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is nu aan het onderzoeken hoe hier een vervolg aan gegeven moet worden. Juridisch ligt het namelijk lastig om de uitkomsten van mystery calls te gebruiken als bewijslast bij een strafrechtprocedure of een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens, meldde minister Ollongren al eerder in een Kamerbrief over de huurmarkt. Het probleem is namelijk dat er bij deze mystery calls gebruikt wordt gemaakt van fictieve zaken en het niet gaat om eigenlijke slachtoffers.

D66-Tweede Kamerlid Boulakjar wil nu in de wet Goed Verhuurderschap, die op dit moment in voorbereiding is, regelen dat de resultaten van onderzoek met mystery calls wel gebruikt kunnen worden om bemiddelaars en verhuurders aan te pakken. Boulakjar heeft hierover een motie ingediend.

“Constaterende dat er nog steeds discriminatie plaatsvindt op de woningmarkt; constaterende dat dit bijdraagt aan kansenongelijkheid op de woningmarkt; overwegende dat er momenteel naar aanleiding van de mysterycalls en meldingsplicht proeven zijn gestart in Utrecht en Rotterdam om discriminatie tegen te gaan; verzoekt de regering afdwingbare regels te maken in de aanpak van discriminatie bij woningverhuur en dit stevig te verankeren in de Wet Goed Verhuurderschap.”

Tevens heeft hij ook een motie ingediend om de regering te verzoeken de effecten van het opbieden op de huurmarkt in kaart te brengen en het gebruik van opbiedsystemen te belemmeren (wanneer er sprake is van een prijsopdrijvend effect).

Vergunning voor verhuurders
Gemeenten krijgen door de wet Goed Verhuurderschap, zoals die er nu ligt, de mogelijkheid om te eisen dat verhuurders in bepaalde delen van de stad een vergunning moeten hebben. Als zij zich schuldig maken aan discriminatie en hun gedrag niet veranderen, kan volgens het plan van D66 die vergunning worden ingetrokken. Ook wil D66 dat het mogelijk wordt om verhuurders die zich in het verleden hebben misdragen een vergunning te weigeren.

Voor huurbemiddelaars geldt geen vergunningsplicht. Wel dient de bemiddelaar rekening te houden met de voorwaarden die zijn gekoppeld aan de vergunning van de verhuurder voor wie zij optreden. Bijvoorbeeld door te controleren of de verhuurder een vergunning heeft. Daarnaast hebben zij zich te houden aan de algemene regels, die nog moeten worden ingevuld door de gemeenten.

Bron: VBO