Ervaar zelf het verschil!

Derde ronde woningbouwimpuls flink overtekend

01 oktober 2021

Met 65 aanvragen voor in totaal €361 miljoen is deze laatste ronde van de Woningbouwimpuls flink overtekend. Er is in totaal €250 miljoen beschikbaar. In december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen.

Met de Woningbouwimpuls wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijdragen aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Bij de tweede ronde woningbouwimpuls was het aantal projectaanvragen 53 en bij de eerste 52. Deze twee rondes hebben bijgedragen aan het versnellen van de bouw van ruim 95.000 woningen. 

Projectaanvragen derde ronde
Tussen de 65 ingediende projectaanvragen, zitten ook aanvragen die onderdeel zijn van de 14 grootschalige gebiedsontwikkelingen of de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. 

De totaal gevraagde bijdrage voor deze projectaanvragen bedraagt ruim €361 miljoen. Het uitkeringsplafond voor deze derde tranche is echter €250 miljoen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls moeten de projecten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals dat minstens de helft van het aantal woningen moet betaalbaar zijn en de woningbouw moet binnen drie jaar starten.

December uitkomst bekend
De komende tijd gaat een onafhankelijke commissie aan de slag met het beoordelen van de 65 projectaanvragen waarna zij een advies uitbrengt aan de minister uitbrengt.  In december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. 

Bron: VBO