Ervaar zelf het verschil!

Derde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor 45.000 woningen

15 januari 2022

In 33 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervan valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van € 253 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls. 

In totaal werden er 65 aanvragen ingediend. Een onafhankelijke Toetsingscommissie heeft zich over deze aanvragen gebogen. In totaal krijgen 36 projecten een financiële bijdrage voor de versnelde bouw van betaalbare woningen.  

De gehonoreerde projecten kennen een gezamenlijk publiek tekort van circa € 463 miljoen, oftewel bijna € 10.500 per te realiseren woning. Vanuit medeoverheden wordt 53% van het publieke tekort gefinancierd. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bedraagt bijna € 4.900 per gerealiseerde woning. 

Woningbouwimpuls
In Nederland is een groot tekort aan woningen. De komende tien jaar moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens.

Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Samen met de eerste en de tweede tranche kunnen dankzij de Woningbouwimpuls tot nu toe bijna 140.000 woningen nieuwbouwwoningen versneld worden gebouwd. 

Betaalbaar en bereikbaar
De 36 projecten die geld krijgen, zijn verdeeld over het land. Van de 44.277 woningen die in deze tranche gebouwd worden, valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen.

In vergelijking met de eerdere tranches bevat de derde tranche relatief veel verdichtingsopgaven rond stationslocaties. Daarnaast is er sprake van 15 transformaties van bedrijventerreinen, er wordt verdicht in bestaande verouderde wijken en er worden 3 aanvragen van uitleglocaties gehonoreerd. 

Voor 2022 is er €250 miljoen vrijgemaakt voor een vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Dit moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken.

Bron: VBO