Ervaar zelf het verschil!

Forse krimp hypotheekmarkt

13 juni 2023

De flinke krimp van de hypotheekmarkt gaat voorlopig door. Zowel de totale hypotheekomzet als het aantal verstrekte hypotheken daalde in het eerste kwartaal van 2023 fors. Wel neemt het aantal starters dat een woning koopt toe, waarschijnlijk als gevolg van de afnemende concurrentie van woningbeleggers.

De totale hypotheekomzet bedroeg in het eerste kwartaal €24 miljard. Dit een forse daling, 40,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2022 is het een daling van 23,3%.

Het totaal aantal verstrekte hypotheken daalde ook sterk, met 37,8%. In totaal werden 73.000 hypotheken verstrekt. Daarentegen is de gemiddelde hypotheeksom licht gestegen, met 1,0% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Dat blijkt uit de Hypotheekupdate van consultancybureau IG&H.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bron: Kadaster, IG&H

Hypotheekmarkt krimpt fors

De afname van het aantal afgesloten hypotheken ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022, met 37,8%, is de sterkste daling jaar-op-jaar in het eerste kwartaal van het jaar sinds de start van de Hypotheekupdate in 2015. IG&H benoemt als belangrijkste oorzaak de hoge rente.

Het aantal afgesloten hypotheken door starters daalde minder sterk; met 11,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Bij de doorstromers was er een daling van 23,2%. De sterke daling die in de hypotheekmarkt is waargenomen wordt grotendeels verklaard door de sterke daling onder de over- en bijsluiters, namelijk met 73,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bron: Kadaster, IG&H

Hypotheeksom licht gestegen, door starters

De gemiddelde hypotheeksom bedroeg in het eerste kwartaal € 387.000 (losse overbruggingshypotheken voor de periode tussen koop en verkoop van het oude huis niet meegerekend). Dit is een lichte stijging van 0,3% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. In vergelijking met het eerste kwartaal in 2022 is dit een stijging van 1,0%.

Vergeleken met het vierde kwartaal groeit de gemiddelde hypotheeksom alleen voor starters, wat zich vertaalt in een gemiddelde van €341.000. In 2021 en 2022 steeg de gemiddelde hypotheeksom nog met meer dan 5,5% per jaar.

De Hypotheker: door verhuurmaatregelen kopen meer starters een woning

De Hypotheker constateert in het eerste kwartaal van dit jaar een toename van het aantal door starters gekocht woningen. De toename is vooral zichtbaar in de grote steden. Dit heeft deels te maken met het terugtrekken van beleggers op de woningmarkt als gevolg van de strengere regels voor verhuur.

In het eerste kwartaal van dit jaar kochten starters 16.730 woningen. Dit is een toename van 2% ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is ruim 40% van het aantal aangekochte woningen door starters gedaan. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is dit zelfs 58%.

De Hypotheker signaleert dat de woningen die deze starters kopen, veelal in dezelfde prijsklasse liggen als de woningen die de laatste maanden door particuliere beleggers zijn verkocht. Woningen die te koop zijn gezet door verhuurders, zijn in 60% van de gevallen gekocht door een starter. Deze aankopen vonden vooral in Amsterdam en Utrecht plaats.

Bron: VastgoedActueel - IG&G