Ervaar zelf het verschil!

Gemeente mag helft betaalbare koop- en huurwoningen toewijzen

07 januari 2024

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari meer ruimte om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep. De Eerste Kamer heeft hiervoor ingestemd met een aanpassing aan de Huisvestingswet.

Hierdoor moeten leraren, agenten, verpleegkundigen en andere mensen met cruciale beroepen makkelijker aan een betaalbare huur- of koopwoning kunnen komen, meldt Volkshuisvesting Nederland. Maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen om eigen inwoners of andere specifieke doelgroepen voorrang te geven door het toewijzen van woonruimte.

Een gemeente mag vanaf 1 januari de helft van de beschikbare huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen toewijzen. Het gaat dan om woningen tot de betaalbaarheidsgrens, die in 2024 op €390.000 ligt. Het doel is dat mensen met economische, maatschappelijke of lokale binding met die gemeente er op die manier makkelijker tussenkomen op de woningmarkt.

Huisvestingsvergunning

Met de aanpassing van de Huisvestingswet kunnen gemeenten bij nieuwbouwprojecten voorrang geven als er sprake is van meerdere gegadigden. Gemeenten die dit willen en hiervoor in aanmerking komen, kunnen nieuwbouwwoningen tot €355.000 in de huisvestingsverordening aanwijzen als vergunningplichtig. De gemeente kan ook de volgorde van urgentie bepalen van de woningzoekenden. Gemeenten bepalen zelf of zij gebruik willen maken van de nieuwe mogelijkheden die de wet vanaf volgend jaar biedt.

Naast toewijzing van woningen hebben gemeenten via de wet ook mogelijkheden om een vergunning in te voeren voor het samenvoegen of splitsen van woonruimte, het beperken van toeristische verhuur en het instellen van opkoopbescherming.

Afgelopen zomer presenteerde minister De Jonge een voorstel over aanpassing van de Huisvestingswet. De Jonge wilde dat ook bestaande woningen onder de toewijzing zouden vallen. Dat leverde een politieke discussie op of de overheid niet mag bepalen aan wie iemand een huis verkoopt. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel waarin het alleen om nieuwbouw gaat, waarna dus ook de Eerste Kamer ermee akkoord ging.

Dat de toewijzing van woningen aan cruciale beroepen niet altijd soepel verloopt blijkt uit een column in de Volkskrant. Daarin beschrijft de auteur hoe een appartementencomplex met de naam ‘Juf Nienke’, bedoeld voor mensen met sleutelberoepen, moeizaam van de grond komt. Beleggers haakten al snel af en uiteindelijk dienen huurders samen een jaarinkomen van een ton of alleen €63.000 te moeten verdienen, anders kan het project niet uit.

Meer geld naar kwetsbare wijken

Volkshuisvesting Nederland maakte gisteren ook bekend dat in totaal €280 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds naar 38 kwetsbare wijken gaat. Hiermee wil het kabinet 13.000 woningen verbeteren. Het doel is om de leefbaarheid in deze wijken te vergroten.

Gemeenten meldden 60 projecten aan voor een bedrag uit het Volkshuisvestingsfonds. De aanvraag bedroeg €480 miljoen, waarmee de regeling ruim is overtekend. Na een beoordeling van de aanvragen zijn 38 projecten aangewezen, waar de overheid de €480 miljoen over gaat verdelen.

Uit een overzicht blijkt dat er onder meer een bedrag van ruim €11 miljoen gaat naar verduurzaming van Voorhof Zuid in Delft, een jaren 60-wijk met veel verouderde hoogbouw. In Limburg krijgen de gemeente Heerlen en Parkstad Limburg in totaal €38 miljoen om 900 particuliere woningen op te knappen en de openbare ruimte rond die huizen te verbeteren.

Bron: Vastgoedactueel - Volkshuisvesting Nederland