Ervaar zelf het verschil!

Helft VVE’s is financieel ongezond

23 december 2023

Meer dan de helft van de Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) in Nederland is financieel ongezond. Ze sparen minder dan de wettelijke spaarnormen, wat gevolgen kan hebben voor de woningwaarde. Dit meldt onderzoeksbureau Matrixian.

In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen woningen onderdeel van VVE’s. Die zijn sinds 2018 verplicht om minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van hun wooncomplex te sparen. Deze reserve is bedoeld voor onderhoud of reparatie van gemeenschappelijke onderdelen zoals daken, liften en gevels, of voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen zoals vloer- of dakisolatie.

Volgens Matrixian voldeed in 2017 nog zo’n 70% van de VVE’s aan het spaardoel. Inmiddels is dit gedaald naar iets minder dan de helft. Tegelijkertijd zijn de bijdragen van de deelnemers wel gestegen. In 2017 droegen huiseigenaren nog €1,58 per vierkante meter af aan de VVE, dit jaar is dat gestegen naar bijna € 2. Dat is een stijging van bijna 25%.

Omdat de herbouwkosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen vanwege hogere materiaalkosten, voldoen steeds minder VVE’s aan de wettelijke spaarnormen. De verenigingen zijn hierdoor kwetsbaarder geworden voor onvoorziene uitgaven, stellen de onderzoekers. Ook kan de waarde van woningen verminderen als de huiseigenaren niet voldoende investeren in het gezamenlijke onderhoud.

De wettelijke spaarnorm van 0,5% van de herbouwwaarde geldt niet voor VVE’s die een meerjarenonderhoudsplan hebben. Uit het onderzoek blijkt niet welk percentage van de VVE’s zo’n plan heeft.

Moeizaam bestuur en conflicten VVE’s

Begin deze maand bleek uit onderzoek door Vereniging Eigen Huis (VEH) dat veel appartementeigenaren teleurgesteld zijn in hun VVE. Bijna de helft van de 547 respondenten gaf aan dat verwachtingen die ze vooraf hadden over de VVE, niet zijn uitgekomen. Vaak spelen er zaken zoals moeizaam bestuur, conflicten en slecht beheer.

Bestuurders van VVE’s zijn vrijwilligers die zelf een appartement bezitten. Het beheer zou professioneler geregeld moeten zijn, vindt VEH. De organisatie wil dat er een beheerderscertificaat voor VVE’s komt waaraan criteria verbonden zijn zoals een klachtenregeling, cursussen en een modelovereenkomst.

Verduurzaming

In september kwam minister De Jonge met een verduurzamingsagenda voor VVE’s. Hierdoor komen er onder meer ruimere mogelijkheden voor leningen aan de verenigingen. Bij woningen die onder een VVE vallen, blijven maatregelen voor verduurzaming vaker achter dan bij andere woningen. Dat komt onder meer omdat individuele belangen soms afwijken van het gezamenlijk belang. Ook zijn er geen uniforme maatregelen mogelijk omdat het verschillende wooncomplexen betreft.

Bron: VastgoedActueel - FD - VEH - ANP