Ervaar zelf het verschil!

Herstel Europese vastgoedbeleggingsmarkt komt op gang

01 november 2021

Op de Europese markt voor vastgoedbeleggingen vindt een opmerkelijk herstel plaats, blijkt uit de laatste cijfers van vastgoedadviseur CBRE. De volumes aan Europese investeringen bedroegen in het derde kwartaal van 2021 in totaal € 77,3 miljard, een stijging van 55% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat is hoger dan de volumes in het derde kwartaal in de voorgaande vijf jaar, afgezien van 2019, toen dit volume € 78,8 miljard bedroeg. Dit wijst op een terugkeer naar het activiteitenniveau van voor de coronapandemie aldus de vastgoedadviseur. Alle grote markten, behalve Frankrijk, zagen de volumes in het derde kwartaal stijgen in vergelijking met het voorgaande jaar, waaronder Nederland (123%), Duitsland (96%), Scandinavië (94%), Spanje (85%) en het VK (64%).

Echter wanneer er wordt gekeken naar alleen de eerste negen maanden van het jaar ten opzichte van 2020 ziet Nederland een afname van 3%.

HOTELSECTOR HERSTELT

Volgens CBRE is het investeringsvolume in de hotelsector aanzienlijk gestegen, die na de pandemie een duidelijk herstel laat zien. De volumes in de hotelsector zijn het lopende jaar gestegen met 24% en waren 41% hoger dan in het 3e kwartaal van 2020. Er was geen zichtbare onrust in de markt, zoals aan het begin van het jaar wel werd verwacht.

INDUSTRIE EN LOGISTIEK BLIJVEN GOED PRESTEREN

Ook de sectoren industrie en logistiek en meergezinswoningen bleven uitzonderlijk goed presteren. In de eerste negen maanden van dit jaar stegen de investeringsvolumes in de sector Industrie en Logistiek met 65% ten opzichte van 2020, terwijl de volumes in het 3e kwartaal van 2021 ook met 65% zijn gestegen in vergelijking met het 3e kwartaal van 2020. Investeringsvolumes voor het lopende jaar voor Meergezinswoningen stegen met 20% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en met 143% ten opzichte van het 3e kwartaal 2020.

Beide sectoren hebben hun aandeel in de totale investeringsmarkt ook verder vergroot. In het vierde kwartaal 2019 t/m het derde kwartaal 2020 vertegenwoordigde meergezinswoningen 22% van de totale Europese markt. Dit groeide tot 27% in de 12 maanden van het vierde kwartaal 2020 t/m het derde kwartaal 2021.

KANTOREN BLIJFT GROOTSTE BELEGGINGSCATEGORIE IN EUROPA

Ook de sector industrie en logistiek vergrote het aandeel over dezelfde periode van 12% tot 19%. Dat gaat vooral ten koste van kantoren, dat het investeringsaandeel terug zag lopen van 38% naar 31%, maar wel de grootste beleggingscategorie in Europa blijft.

De investeringen in Europese kantoren stegen in het derde kwartaal van 2021 met 32% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar en bleven tot nu toe stabiel. Ondertussen stegen de investeringen in de detailhandel in het derde kwartaal van 2021 met 20% in vergelijking met het derde kwartaal van 2020, maar lagen deze 21% lager dan in de eerste negen maanden van vorig jaar.

KWALITEIT VAN KANTOREN LEIDEND

Chris Brett, Managing Director, EMEA Capital Markets, CBRE merkte op: “Het herstel waar we op rekenden, is nu in veel markten flink op gang. Maar zoals we verwachtten, verloopt het herstel in sommige delen van Europa langzamer dan in andere. Door de pandemie zien we in de kantorenmarkt een vlucht naar kwaliteit, waarbij de ruimtes met een sterke ESG-kwalificatie hogere huren afdwingen. Als gevolg daarvan beginnen we een polarisatie op de huurmarkt te zien, een trend waarvan wij verwachten dat deze zich de komende maanden over heel Europa uit zal breiden.”

Bron: VBO