Ervaar zelf het verschil!

Het schiet niet op met het verduurzamen van huizen

14 november 2022

De Nederlandse huizenvoorraad wordt steeds duurzamer, maar juist niet waar dit het meest nodig is. Het aantal huizen met de slechtste energielabels F en G blijft al geruime tijd gelijk, blijkt uit een woningmarktonderzoek van Calcasa.
 
Circa een derde van de woningen met een geregistreerd label heeft een energielabel A. Dat is het grootste aandeel ooit. Wat echter opvalt is, dat deze groei met name het gevolg is van de verbetering van het energielabel van woningen die voorheen beschikten over een energielabel B, C of D. Het aantal woningen met een F en G label blijft nagenoeg gelijk. Het is echter juist deze groep woningen waar de overheid zich op richt bij het verduurzamen. Zo heeft minister de Jonge plannen gedeeld om vanaf 2030 geen woningen meer te laten verhuren met een energielabel E, F, of G.
 
Geregistreerde energielabels
Om dit te bewerkstelligen zal nog veel werk moeten worden verricht. De groep woningen met een energielabel E, F of G vertegenwoordigt op dit moment nog 15 procent van de woningen met geregistreerde labels. Het aantal woningen met een energielabel G zit al sinds 2017 op hetzelfde niveau. Er zit dus hier weinig verbetering in, concludeert Calcasa. Bij ‘Geregistreerde energielabels per jaar totale woningvoorraad‘ vind je de ontwikkeling van de energielabels in de afgelopen 12 jaar terug.
 
Huurwoningen
De overheid heeft de ambitie om in 2030 geen woningen te laten verhuren met een energielabel E, F, of G. Als we specifiek kijken naar huurwoningen, dan zien we dat het aantal geregistreerde labels relatief iets hoger ligt dan bij de koopwoningen. Het aantal energielabels A ligt daarentegen met 26 procent op een iets lager niveau dan in geval van koopwoningen. Op dit moment beschikt namelijk bijna 11 procent van de huurwoningen over een energielabel E, F, of G. Om de hiervoor aangehaalde ambities te verwezenlijken, dient dus nog een aanzienlijke slag geslagen te moeten worden.
 
Bekijk hier het hele onderzoek.
 
Bron: Calcasa