Ervaar zelf het verschil!

Hittekaart woningmarkt: meer druk in Overijssel en Flevoland

31 maart 2023

Hittekaart Woningmarkt
De gemeenten Lelystad, Zwolle, Nieuwegein en Landsmeer zijn enkele opvallende uitschieters op de Hittekaart Woningmarkt 2023. Bron: BPD| Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Het woningtekort is landelijk toegenomen tot bijna 4%. De relatieve woningdruk neemt het meest toe in de provincie Noord-Holland, met de Zaanstreek als in het oog springende regio. Dat is te zien op de nieuwe ‘hittekaart’ van de woningmarkt in 2023, die DPB Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft gepresenteerd.

In dit jaarlijks terugkerende onderzoek visualiseert BPD op basis van diverse factoren de sterke en zwakke gebieden op de bestaande koopwoningmarkt op een ‘hittekaart’. Een hoge score (donkerrood) op deze Hittekaart Woningmarkt betekent hoge prijzen en/of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei.

Hittekaart Koopwoningen

De provincies Overijssel en Flevoland laten een toename in druk zien. De gemeenten Zwolle en Lelystad zijn opvallende stijgers in de top 40 van meest verhitte gemeenten op de Hittekaart Woningmarkt. Door een daling in het aantal transacties daalde de relatieve druk in de regio Zuidoost-Brabant.

Gestegen hypotheekrente en infatie

“De daling in prijzen door de gestegen hypotheekrente en inflatie brengt voorlopig nog niet de nodige lucht op de woningmarkt”, zegt Harm Janssen, algemeen directeur van BPD. “Het woningtekort neemt namelijk nog steeds toe in Nederland. De verwachting is dat het door het gebrek aan bouwlocaties steeds lastiger wordt om betaalbare woningen te bouwen  en daarmee komt de bereikbaarheid van een eigen huis voor veel mensen nog niet in zicht.”

“Meer betaalbare woningen bouwen wordt pas mogelijk, als we op grotere schaal kunnen bouwen”, gaat Janssen verder. “Door op een grotere schaal leefomgevingen te ontwikkelen, maken we niet alleen betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk, maar zorgen we er ook voor dat de natuurlijke omgeving rondom deze woningen wordt verbeterd. Dat zijn twee vliegen in één klap.”

Lees ook: ‘Snelste daling huizenprijzen in duurste regio’s’

De Top 40 van de ‘meest verhitte’ gemeenten in 2023

De sterkste stijgers in de Top 40 van meest ‘verhitte’ gemeenten in 2023 zijn Nieuwegein, Lelystad, Landsmeer en Zwolle. Deze gemeenten hebben een relatief ‘hetere’ woningmarkt dan vorig jaar. De opmerkelijkste afvallers uit de top 40 zijn Nijmegen en Groningen.

Tekst gaat verder onder tabel

De top 40 van gemeenten met de meest verhitte woningmarkt. Bron: BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

BPD heeft het marktvolume van bestaande koopwoningen berekend door het aantal koopwoningtransacties te vermenigvuldigen met de gemiddelde verkoopprijs. Om de spanning op de koopwoningmarkt tussen gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is gecorrigeerd voor gemeentegrootte door het marktvolume te delen door de voorraad koopwoningen. Dit leidt tot een spanningsindicator per gemeente.

Bron: BPD - Vastgoedactueel