Ervaar zelf het verschil!

Impuls voor woningmarkt met extra flexwoningen in Amsterdam

22 oktober 2022

Amsterdam gaat versneld 2.500 tot 3.000 flexwoningen in de stad realiseren. De tijdelijke woningen komen in eerste instantie voor 10 jaar op verschillende locaties in de stad te staan. De gemeente heeft hiervoor een aantal afspraken gemaakt met het Rijk. Begin 2024 moeten de eerste bewoners hun sleutel krijgen.
 
De druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm en neemt alleen maar toe. De flexwoningen is bedoeld voor mensen die urgent een huis nodig hebben en moeten langer meegaan dan veel bestaande flexwoningen, concludeert de gemeente. Amsterdam gaat daarom voor hoge kwaliteit flexwoningen.
 
Afspraken Rijk
 
Amsterdam heeft afspraken gemaakt met het Rijk over de flexwoningen. Zo heeft het Rijk een bijdrage beschikbaar gesteld van maximaal 12 miljoen euro voor de eerste 1.000 woningen. Ook heeft het Rijk toegezegd ervoor te zorgen dat de flexwoningen na 10 jaar een andere plek krijgen in Amsterdam of daarbuiten. Voor de 1.500 tot 2.000 woningen die hier bovenop komen, is de gemeente nog in gesprek met het Rijk.
 
Mogelijke locaties flexwoningen
 
De gemeente Amsterdam kijkt of de eerste 1.000 woningen kunnen staan op Strandeiland en in de Gaasperdammerzone. Ook de locaties Appelweg en Riekerpark gaat de gemeente meenemen met de zoektocht. De komende maanden gaat Amsterdam de details verder uitwerken. We willen dat de tijdelijke woningen van goede en duurzame kwaliteit moeten zijn en dat het waarde verhogend moet zijn voor de buurt, concludeert de gemeente Amsterdam.
 
Geen inspraak, wel afspraken
 
Anders dan bij gewone bouwprojecten, is bij de bouw van tijdelijke woningen geen formele inspraak mogelijk. Toch wil  de gemeente Amsterdam afspraken maken met de buurten en stadsdelen. Bijvoorbeeld over de inpassing van de flexwoningen in de buurt en de doorstroom vanuit de wijk. De woningen zijn bedoeld voor Amsterdammers, waaronder mensen met urgentie, studenten, jongeren, mensen met maatschappelijke beroepen en statushouders.
 
Lees hier het hele bericht.
 
Bron: gemeente Amsterdam