Ervaar zelf het verschil!

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld

02 maart 2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een 'verantwoorde manier' wordt ingevoerd, schrijft hij in een kamerbrief. Oftewel, de geplande datum van 1 juli 2022 wordt daarmee losgelaten. Dit is al de derde keer dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. 

De minister schrijft in zijn kamerbrief dat het belangrijk is dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden. 

PLANKETEN

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, er wordt al veel geoefend. Echter, bij de zogeheten planketen, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren, zijn er verschillende onzekerheden.

2022 OF 2023?

In eerste instantie zou de Omgevingswet in januari 2022 in werking treden, maar toen dit niet haalbaar bleek te zijn werd de nieuwe datum juli 2022. Nu dit ook lastig haalbaar lijkt te zijn, wordt wordt de komende weken bezien of de nieuwe wet nog dit jaar of pas in 2023 in werking treedt. 

VAN 26 WETTEN NAAR 1 

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Bron: VBO