Ervaar zelf het verschil!

Jonge huurder wil kopen, deel huizenbezitters wil huren

03 oktober 2023

Bij veel huishoudens in Nederland sluit hun huidige woning niet aan bij hun voorkeur voor koop of huur. Over het algemeen zijn koopwoningen het meest gewild, maar er zijn ook kopers die eigenlijk liever een huurwoning willen.

Dat blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), die hiervoor 2.413 Nederlanders heeft ondervraagd over hun woonsituatie. Het komt erop neer dat 1,8 miljoen huishoudens graag willen kopen in plaats van huren, maar ook andersom de koopwoning wil verlaten voor een huurwoning. De meeste ondervraagden vinden een koopwoning financieel aantrekkelijker dan een huurhuis. DNB publiceerde de conclusies in economenblad ESB.

DNB vroeg de respondenten naar hun intrinsieke voorkeur, dus zonder dat de huidige maandelijkse lasten een rol spelen. Als er geen kostenverschillen zouden zijn, koos 56% kiezen voor kopen en 21% voor huren. De rest heeft geen duidelijke voorkeur.

Jonge huurders willen kopen

Vooral jonge huurders geven aan dat ze graag naar een koopwoning willen verhuizen. Die wens is groter onder degenen die een (vaak duurdere) woning in de vrije sector (49%) huren, dan bij huurders van een sociale huurwoning (31%).

Volgens DNB speelt bij de voorkeur voor kopen een rol dat in de praktijk grote fiscale verschillen bestaan tussen kopen en huren. Zo krijgen woningeigenaren belastingvoordeel in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Ook als rekening wordt gehouden met onderhoudskosten, gemeentelijke belastingen en andere kosten is kopen daardoor vaak voordeliger dan huren.

De ondervraagden zien ook als voordelen van kopen, dat ze niet meer afhankelijk zijn van een huisbaas en makkelijker aanpassingen aan de woning kunnen doen.

Oudere stadsbewoners willen huurwoning

Toch blijkt 14% van de woningeigenaren bij gelijke kosten liever te huren. Dat blijken vooral ouderen met een koopwoning in stedelijke gebieden. Zij zijn vaak op zoek naar een kleinere, gelijkvloerse woning. Als voordelen van huren noemen deze woningbezitters dat ze flexibeler zijn en geen zorgen hebben over onderhoud.

DNB: verklein fiscale voordelen

De onderzoekers van DNB concluderen dat er een mismatch is. Meer huizen bouwen zien ze als oplossing. Ook kan het helpen om fiscale voordelen voor kopen te verkleinen. “Het fiscale beleid maakt het voor ouderen nu bijvoorbeeld niet aantrekkelijk om hun huis te verkopen en dat geld op een beleggingsrekening te zetten. Dan wordt hun vermogen zwaarder belast”, zegt onderzoeker Dorinth van Dijk van DNB in het FD.

Bron: ESB - FD - VastgoedActueel