Ervaar zelf het verschil!

Tuchtcollege NRVT waarschuwt taxateur om desktoptaxatie

20 augustus 2023

Het Tuchtcollege van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft een ingediende klacht tegen een desktoptaxatie van een woning gegrond verklaard. De taxateur die de desktoptaxatie uitvoerde krijgt een waarschuwing, omdat hij zijn waardering onvoldoende zou hebben onderbouwd.

Het college oordeelt dat de taxateur de waardering onvoldoende heeft onderbouwd en het rapport daarom ‘niet inzichtelijk en navolgbaar’ is. De kern van de klacht is dat de referenties die de taxateur opvoert, de vastgestelde waarde van de woning niet onderbouwen.

De taxateur kwam met zijn desktoptaxatie uit op een woningwaarde van € 500.000, lager dan de drie referentiewaarden die hij had gekozen. Waarom de waarder lager uitviel dan de referenties, heeft hij volgens het Tuchtcollege niet hard kunnen maken. Hiermee heeft de ‘verweerder’ in de zaak het fundamentele beginsel van zorgvuldigheid en transparantie geschonden. Hij heeft daarmee in strijd gehandeld met het Reglement Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT.

Referenties in desktoptaxatie NRVT

“Een registertaxateur dient een analyse te maken van de overeenkomsten en verschillen van de referenties ten opzichte van het te taxeren object, en een relatie te leggen tussen de waarde van de referenties en de waardering van het te taxeren object”, stelt het Tuchtcollege in de uitspraak.

“In dit geval heeft verweerder gekozen voor drie referenties met een gecorrigeerde waarde van € 587.000, € 565.000 en € 550.000. Hoe verweerder uitgaande van deze waarden gekomen is tot de waardering van € 500.000 voor de woning van klager, wordt niet nader toegelicht.”

Daarnaast wees de klager, die zelf taxateur is, erop dat het bedrijf van de verweerder op meer dan 80 kilometer van de woning ligt. Vanwege verzachtende omstandigheden heeft het Tuchtcollege als maatregel een waarschuwing opgelegd.

Reactie NVM: desktoptaxatie is Bureauwaardering

De NVM heeft tevreden gereageerd op de uitspraak. “Deze rechterlijke uitspraak bevestigt de NVM in haar mening dat de desktoptaxatie in strijd is met de gestelde richtlijnen en onvoldoende betrouwbaar is voor een professionele taxatiedienst”, stelt de NVM in een persbericht.

“De essentie van de uitspraak van het Tuchtcollege is dat een desktoptaxatie moet worden aangemerkt als een Bureauwaardering. Dit is eveneens een modelmatige waardering van een woning maar hierbij is een gedegen persoonlijk onderzoek van een register-taxateur leidend.“

VBO ‘toch teleurgesteld’

Ook VBO is het met de uitspraak eens, maar vindt die in zekere zin toch teleurstellend. VBO vindt het schenden van zorgvuldigheid en transparantie een ernstige misstap is, omdat hiermee de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de taxateur in gevaar is gebracht. Teleurstellend is dat de overtreder slechts een waarschuwing krijgt. Volgens VBO kan er in dit dossier nooit sprake zijn van verzachtende omstandigheden.

Teleurstellend is het feit dat de tuchtrechter geen uitspraak doet over het feit dat de betreffende taxateur maar liefst 86 kilometer van het te taxeren object werkzaam is.

Calcasa, dat desktoptaxaties aanbiedt, heeft nog niet op de uitspraak gereageerd.

Bron: NRVT - Vastgoedactueel