Ervaar zelf het verschil!

Kabinet: dip in nieuwbouw nog niet over

22 februari 2024

Het kabinet verwacht in 2024 en 2025 een dip in nieuwbouw. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan de Tweede Kamer. Maar volgens de bewindsman zijn er ‘betere marktomstandigheden op komst’.

Volgens De Jonge wordt de bouwdip vooral veroorzaakt door stijgende rentes en hogere bouwkosten in het afgelopen jaar. “De economische oorzaken van de dip liggen achter ons, maar de effecten blijven de komende jaren doorwerken”, schrijft de minister.

Hij voorziet tekenen van herstel na 2025 als gevolg van betere marktomstandigheden. Dat komt omdat de rente is gestabiliseerd en de inkomens stijgen. Daarmee neemt de leencapaciteit toe, aldus De Jonge.

Teller nieuwbouwwoningen blijft steken op 73.333

Intussen is het kabinetsdoel van jaarlijks 100.000 woningen erbij in 2023 opnieuw niet gehaald. De teller blijft steken op 88.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er ruim 73.333 nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast kwamen er 14.712 woningen bij door transformatie of woningsplitsing.

Er zijn iets minder nieuwbouwwoningen bijgekomen dan in 2022 (toen waren het er 75.000), wel is dit boven het tienjarig gemiddelde van 61.000 woningen.

Lees verder onder de grafiek: 

nieuwbouwwoningen

De meeste nieuwe woningen zijn gebouwd in Zuid-Holland. Dat waren er ruim 17.000. Ook in Noord-Brabant (12.000) en Noord-Holland (11.000) werden er nog relatief veel nieuwbouwhuizen bij gebouwd. Qua steden kreeg Amsterdam er de meeste nieuwbouw bij. Met 4.500 nieuwe woningen was sprake van een groei van 1%. Rotterdam bouwde 3.200 nieuwbouwhuizen in 2023.

‘Woningdoel 2023 zo goed als gehaald’

De Jonge is niettemin tevreden over het aantal nieuwe woningen dat er vorig jaar bijkwam. Hij stelt dat met 88.045 woningen erbij (nieuwbouw en transformatie) in 2023 het woondoel ‘zo goed als gehaald’ is. “Ondanks alle tegenwind is het aantal nieuwe woningen in het afgelopen jaar op peil gebleven”, schrijft hij.

Lees verder onder de grafiek:

nieuwbouwwoningen
bron: Volkshuisvesting Nederland

Wel realiseert De Jonge zich dat de totale woningbouwopgave realiseren nog ver weg is. Om tot 981.000 woningen tot en met 2030 te komen, moeten er nog 802.747 nieuwe woningen bijkomen. Op landelijk niveau is er voldoende capaciteit om aan de totale woningbouwopgave te voldoen, maar sommige provincies moeten nog een slag maken, aldus De Jonge.

Geen verrassing

Dat het kabinetsdoel van 100.000 woningen erbij niet is gehaald, komt niet als een verrassing. Niet alleen was dit in voorgaande jaren onhaalbaar, ook waarschuwde onder meer de Rabobank in de afgelopen jaren dat het kabinetsdoel veel te ambitieus was.

De onhaalbaarheid zit in onder meer problemen met het afgeven van vergunningen voor nieuwbouw, gebrek aan geschikte locaties, stikfstofregels en tekorten aan mensen in de bouw. Vooral ook het bouwen van genoeg betaalbare woningen lijkt onhaalbaar.

100.000 woningen erbij ook dit jaar onhaalbaar

Ook dit jaar zal het doel van 100.000 woningen niet gehaald worden. Nieuwbouw komt niet snel genoeg op gang. “En bij de transformatiewoningen is het laaghangend fruit al wel geplukt”, zegt Luuk Hovius van het CBS. “Daardoor blijven de panden over die lastiger om te bouwen zijn. Je ziet al een paar jaar dat er steeds minder van dit type woningen bijkomen.” Het Economisch Instituut Bouwen (EIB) verwacht een krimp in de nieuwbouwproductie dit jaar van 11%.

Bron: VastgoedActueel - Volkshuisvesting Nerderland - CBS - Nu.nl