Ervaar zelf het verschil!

Kabinet komt met fonds voor betaalbare koopwoningen starters

08 februari 2023

Het kabinet richt een fonds van €40 miljoen op voor betaalbare woningen. Dat moet het voor koopstarters makkelijker maken om aan een betaalbare koopwoning te komen. Daarnaast moeten gemeenten volgens minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) meer doen om jongeren aan een koopwoning te helpen.

Hoewel de huizenprijzen na de zomer zijn gedaald, komen veel starters er nog steeds niet tussen op de woningmarkt. De gemiddelde verkoopprijs van een woning ligt nog altijd hoger dan het hypotheekbedrag dat starters maximaal verantwoord kunnen lenen, schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.  Met de beschikbare €40 miljoen wil het kabinet meer starters met een inkomen tot twee keer modaal aan een woning helpen.

Hiermee moeten er woningen bijkomen in de vorm van de vroegere premie A-woningen, schrijft de minister. Die regeling strandde destijds omdat de premie niet in verhouding stond tot de effectiviteit ervan. De Jonge wil daarom zorgvuldig kijken hoe hij het fonds effectief en doelmatig kan inzetten, zo geeft hij aan. Het beschikbare bedrag komt naast al eerder aangekondigde maatregelen, zoals minimaal 350.000 betaalbare woningen tot 2030 voor midden- en lagere inkomens.

Gemeente moet meer doen

Gemeenten moeten ook meer gaan doen voor jongeren die een huis zoeken, vindt het kabinet. Zij kunnen zogenoemde koopinstrumenten aanbieden zoals KoopStart en Kopen naar Wens.

Bij KoopStart geeft de gemeente een korting op de koopprijs, die de starter terugbetaalt als hij of zij het huis later wil verkopen. Kopen naar Wens werkt ongeveer hetzelfde. De starter betaalt minimaal 50% van de marktwaarde aan gemeente of corporatie en betaalt de rest bij een latere verkoop van de woning terug. Het kabinet wil met de gemeenten de koopinstrumenten gezamenlijk en evenredig financieren, aldus de minister.

Ook hebben gemeenten andere mogelijkheden om meer betaalbare koopwoningen te realiseren, zoals erfpachtcontructies. De koper betaalt een vergoeding voor de grond (canon), die eigendom blijft van de erfverpachter. Gemeenten doen er goed aan om hun erfpachtbeleid onder de loep te nemen en te actualiseren om zo voor meer mogelijkheden te zorgen, staat in de Kamerbrief.

Actie koopstarters in Den Haag

Jonge koopstarters zelf hebben zich intussen massaal gemeld om mee te doen aan een  woonactie die op 10 maart plaatsvindt in Den Haag, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). De vereniging wil daar aandacht vragen voor de positie van koopstarters.

Inmiddels hebben zich 500 belangstellenden gemeld, die op die dag in tenten lawaai maken om aandacht te vestigen op de woonproblematiek, aldus VEH. De vereniging zal dan ook een petitie aanbieden aan minister De Jonge, waarin ze aandacht vraagt voor de moeilijke positie van starters op de woningmarkt.

Volgens directeur Karsten Klein van VEH moet het kabinet zich vooral richten op betaalbare starterswoningen die maximaal €260.000 kosten. Klein: “Wij weten uit onderzoek dat dit het bedrag is dat starters kunnen betalen. Het plafond van € 355.000 dat het kabinet voor deze groep jonge mensen betaalbaar vindt, is onrealistisch en onhaalbaar.”

Bron: Vastgoedactueel - Ministerie van Binnenlandse Zaken