Ervaar zelf het verschil!

Kwart meer bouwvergunningen afgegeven

08 september 2021

In het tweede kwartaal van 2021 werd voor de bouw van bijna 19.000 woningen een vergunning afgegeven, ruim 25% meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS.

Dit is het zesde kwartaal op rij waarin het aantal vergunde nieuwbouwwoningen, in vergelijking met een jaar eerder, toeneemt.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. Woningtransformaties, het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen.

Omzet bouw stijgt met 9,3%
Hoe staat het met de bouw in Nederland in het algemeen? Uit de nieuwe tweede kwartaalcijfers blijkt dat de omzet in de bouw 9,3% hoger lag dan een jaar eerder. Behalve in de bouw, was ook de omzet in de hout- en bouwmaterialenindustrie hoger (8,6%). 

Als er gekeken wordt naar de burgerlijke en utiliteitsbouw, oftewel woningen en bedrijfsonroerendgoed, was de omzet gemiddeld 12,5% hoger dan een jaar eerder. De gespecialiseerde bouw deed het zelfs nog iets beter. De grond-, water- en wegenbouw (gww) liet daarentegen een omzetdaling zien van 6,3% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in de gww is daarmee al drie kwartalen lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Grootste groei voor kleine bouwbedrijven
Kleine bouwbedrijven (tot tien werkzame personen) haalden in het tweede kwartaal de grootste groei met 14,1%. Middelgrote bouwbedrijven (met tien tot honderd werkzame personen) behaalden – na vier kwartalen van lagere omzetten – in het tweede kwartaal een omzet die 9,6% hoger lag. 

Alleen bij middelgrote gww-bedrijven daalde de omzet in het tweede kwartaal opnieuw. De omzet loopt bij deze bedrijven al ruim twee jaar terug. Ook grote gww-bedrijven met honderd werkzame personen en meer zagen hun omzet opnieuw kleiner worden. Bij de overige grote bedrijven groeide de omzet wel. De gemiddelde omzetstijging van grote bouwbedrijven kwam daardoor in het tweede kwartaal uit op 5,6%.

Het aantal faillissementen bedroeg in het tweede kwartaal 75, tegen 114 in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de bouw daalt al een jaar.

Bouwkosten bedrijfsgebouwen lager
De vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen was, met € 1,6 miljard in het tweede kwartaal, ruim 7% lager dan een jaar eerder. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de afgenomen bouwsom voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Die was goed voor € 1,1 miljard euro, 12% lager dan een jaar eerder. De bouwsom voor de verbouw van bedrijfsgebouwen nam juist met 5% toe.

Bron: VBO