Ervaar zelf het verschil!

Meer dan een miljoen woningen op de planning tot 2030

12 december 2021

In totaal zijn er nu plannen voor de bouw van 1.044.500 woningen door heel Nederland tot en met 2030. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie door ABF Research.

Het aantal woningbouwplannen is met 83.200 toegenomen ten opzichte van de inventarisatie uit het voorjaar van 2021. Hiermee zijn er ruim voldoende plannen om de benodigde 900.000 woningen te bouwen.

Uit het halfjaarlijkse rapportage blijkt tevens dat ondanks de knelpunten rondom stikstof, PFAS en de coronacrisis, blijkt dat de woningbouwproductie in 2020 op peil is gebleven met 80.000 woningen erbij in 2020. Op basis van de cijfers tot nu toe, wordt hetzelfde resultaat verwacht voor 2021.

130% plancapaciteit

De toename in plancapaciteit komt vooral doordat de inventarisatie gaat over één jaar extra ten opzichte van de vorige inventarisatie. De looptijd is verruimd, zodat de plancapaciteit gelijk loopt met de woningbouwopgave van 900.000 woningen tot en met 2030.

Er wordt bewust ingezet op meer plancapaciteit, zodat de woningbouw op peil blijft indien er plannen vertragen of niet doorgaan. Omdat gemiddeld 30% van de plannen vertraging oploopt of uitvalt, is met de provincies afgesproken 130% plancapaciteit aan te houden. Dit is buiten de krimpgebieden om.

Stimuleren harde plannen

De rapportage laat ook een verhoging zien van de harde plancapaciteit voor de komende vijf jaar. Op dit moment heeft 35% van die plannen juridische zekerheid, waardoor ze ook wel “harde” plannen worden genoemd. 

Voor aankomende periode ligt de opgave vooral bij het vergroten van het aandeel harde plannen. Met name in de provincies Utrecht en Zuid-Holland moet het aandeel harde woningbouwplannen vergroot worden. Te meer vanwege het grote tekort aan woningen in deze provincies.

Geactualiseerde Woningbouwkaart

De inventarisatie van ABF Research laat een duidelijk resultaat zien van de gezamenlijke inspanningen van Rijk, medeoverheden en marktpartijen om te zorgen voor meer plancapaciteit. Op nationaal niveau is er namelijk 135% plancapaciteit ten opzichte van de netto woningbouwopgave zichtbaar.

Ook is er een overzichtelijke kaart gemaakt met de daarop de plancapaciteit. De kaart toont waar en wanneer de woningbouw gepland staat en hoeveel nieuwbouwwoningen dat oplevert. In 11 van de 12 provincies zijn de woningbouwplannen per gemeente getoond.

Bij de provincie Zuid-Holland betreffen het regionale cijfers. Bovenop de getoonde woningbouwplannen worden nog extra woningen gerealiseerd vanuit herstructurering en het transformeren van bijvoorbeeld oude kantoor- en winkelpanden naar woningen.

Klik hier voor de kaart. 

In het voorjaar van 2022 wordt het volgende rapport verwacht met daarbij de actualisatie van de Nationale Woningbouwkaart.

Bron: VBO