Ervaar zelf het verschil!

Nieuw energielabel 2021

12 december 2020

Nieuw energielabel 2021

Op 1 januari 2021 zal de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 en het nieuwe energielabel in werking treden. Daarmee komt onder andere de Energie-Index en het vereenvoudigd energielabel (VEL) te vervallen. Tijdens de stemmingen van afgelopen woensdag 9 december is het nader gewijzigd amendement van de leden Koerhuis en Terpstra met een meerderheid van de Kamer aangenomen.

Naast de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingsmethode zal als gevolg van het amendement, op korte termijn een marktconsultatie worden gestart door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met de inbreng van marktpartijen. 

Dit om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en randvoorwaarden van het digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel.  

Uit de marktconsultatie zal moeten blijken tegen welke randvoorwaarden en voor welke gevallen het mogelijk zou kunnen zijn, naast de reguliere aanvraag, tot een betrouwbaar en nauwkeurig energielabel te komen middels een digitale aanvraag. In alle gevallen dient het label te voldoen aan de Europese richtlijn (EPBD).  

Meer informatie 

Meer informatie met betrekking tot energielabels voor woningen of utiliteitbouw is te vinden op de website van RVO.