Ervaar zelf het verschil!

Nieuwbouwplannen leiden niet automatisch tot meer woningen

11 januari 2023

De afgifte van 100 bouwvergunningen leidt gemiddeld tot de oplevering van 70 woningen in de twee jaar erna. Het inplannen van woningbouw zorgt niet altijd voor het gewenste aantal nieuwe huizen. Dat concluderen drie vastgoedexperts uit een onderzoek in vier provincies.

Om de woningnood op te lossen, zet het kabinet groots in op extra woningen. Bijna een miljoen huizen moeten er bijkomen tot 2030. Maar in de afgelopen jaren zijn in Nederland minder nieuwe woningen gebouwd dan waar vraag naar is. Tussen de planvorming en de daadwerkelijke productie van woningen zit een gat.

Dat schrijven drie vastgoedonderzoekers in een artikel in Real Estate Quarterly, het kwartaalblad van de Vereniging van Vastgoedonderzoekers Nederland (Vogon). Het gaat om hoogleraar Planologie Erwin van der Krabben en universitair docent Huub Ploegmakers van de Radboud Universiteit en hoogleraar Ruimtelijke economische aspecten van vastgoedmarkten Jan Rouwendal van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Financieel onhaalbaar

De onderzoekers bekeken in vier provincies tussen 2007 en 2019 het proces van een potentieel gebied voor woningbouw tot uitvoering van de woningbouw. In de fase van plannen voor woningbouw is soms een knelpunt dat een bouwplan niet financieel uitvoerbaar is. Een plan moet weliswaar altijd zijn onderbouwd, maar in de praktijk wordt dit niet altijd getoetst. Bovendien kan een vastgesteld plan na verloop van tijd onuitvoerbaar zijn door marktomstandigheden of veranderd beleid.

Bij de afgifte van een bouwvergunning kan het stikstofbeleid roet in het eten gooien. Als de natuurtoets bij de afgifte van een vergunning negatief uitvalt, moeten de plannen opnieuw bekeken worden, wat vertraging oplevert.

Hogere woningprijzen en bouwkosten

De meeste bouwvergunningen worden binnen een paar jaar benut, maar dat is lang niet altijd zo. Over een langere periode worden minder woningen gebouwd dan er vergunningen zijn verleend. Hogere woningprijzen en hogere bouwkosten hebben doorgaans het effect dat er ook sneller wordt gebouwd. Duurdere woningen zijn een signaal van een toenemende vraag en gaan daardoor sneller van de hand. Als de bouwkosten hoog zijn, is de aannemer doorgaans geneigd om een huis sneller op te leveren.

De ov verheid heeft de locaties voor extra woningbouw onder meer vastgelegd in een Woningbouwkaart. Maar voor versnelling van de woningbouw kan de overheid dus niet blind varen op de grotere plancapaciteit. Zonder plannen komen woningen niet van de grond, maar het verband tussen plannen en concrete bouw is zwak, aldus de onderzoekers.

Bron: Vastgoedactueel - Real Estate Quartely