Ervaar zelf het verschil!

PvdA wil nieuwbouw aanjagen met bouwplicht

01 februari 2023

Om het doel van jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te halen, is het nodig om een bouwplicht in te stellen. Dat zegt Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) aan de vooravond van een debat over woningbouw, meldt vakblad Cobouw. Ook wil hij een opkoopregeling voor nieuwbouwprojecten met te weinig kopers.

De PvdA wil dat de regering meer drastische maatregelen neemt om woningbouwproductie aan te jagen. Zo zouden grondeigenaren verplicht moeten worden binnen een bepaalde termijn te beginnen met bouwen. “De woningbouwproductie blijf achter bij de enorme belofte van minister De Jonge om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Er moet dus iets gebeuren”, zegt Henk Nijboer in Cobouw.

Volgens hem ontbreekt het vooral aan een goed grondbeleid. “Als je projecten rendabel wilt krijgen in deze tijd, moet je iets van de private baten afromen. Anders worden nieuwe huizen onbetaalbaar. Steeds meer partijen krijgen projecten niet rondgerekend, waardoor ze niet van de grond komen.”

Planbatenheffing

Nijboer pleit daarnaast voor een planbatenheffing. Dat is een belasting die een projectontwikkelaar betaalt aan de gemeente als de waarde van de grond is gestegen als gevolg van een bestemmingsplanwijziging. Met dit geld kan de gemeente subsidie beschikbaar stellen voor maatschappelijke doelen zoals sociale woningbouw. De gemeente kan dit dan financieren in plaats van eisen stellen aan projecten.

Een ander plan van Nijboer is een opkoopregeling van het Rijk voor nieuwbouwprojecten die tegen een tekort aan kopers aanlopen. Om met nieuwbouw te kunnen starten moet 70% van de woningen zijn verkocht. Een opkoopfonds is wel door het kabinet besproken, maar heeft volgens Nijboer nog nergens toe geleid. “Alles loopt vast. De minister praat veel, maar doet te weinig.”

Nieuwbouw blijft onder streefgetal

Deze week blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vorig jaar de meeste nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd in tien jaar tijd. Er kwamen in 2022 ruim 74.000 woningen bij. Toch ligt dit ruim onder het overheidsstreven van 100.000 woningen per jaar.

Voor de komende jaren ziet het er niet goed uit voor nieuwbouw. Het Economisch instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) berekende onlangs dat nieuwbouwproductie de komende jaren met 10% krimpt. De vraag naar nieuwbouw stagneert door onder meer de hoge bouwkosten en gestegen rentes. Daarnaast is het vinden van geschikte bouwlocaties een structureel probleem.

Bron: Cobouw - Vastgoedactueel