Ervaar zelf het verschil!

Rood energielabel zorgt voor fikse prijskorting

15 december 2021

De energiezuinigheid woningen wordt steeds belangrijker, ook bij de verkoop. Uit onderzoek van het TIAS VastgoedLAB blijkt dat rood (F en G) gelabelde woningen tegen een groeiende prijskorting worden verkocht. De onderzoekers bestudeerden ruim 450.000 woningtransacties sinds 2018 en vonden een prijskorting die voor een eengezinswoning in 2021 is opgelopen tot ruim € 30.000.

Dit jaar is het energielabel vernieuwd, vandaar dat de onderzoekers ook de effecten van dit nieuwe label onder de loep namen. “Kopers kunnen dankzij het energielabel sinds 2008 vooraf al inschatten hoe duur de te koop aangeboden woning wordt om warm te stoken. Een zuinige A/B-labelwoning is dus voordeliger in stookkosten en sinds 2011 zien wij dan ook dat kopers bereid zijn om voor deze woningen iets meer te betalen bij de aankoop”, aldus prof. dr. Dirk Brounen, hoogleraar economie bij TIAS.

Groene premie van 3 tot 6%
Die zogenaamde groene premie varieert tussen de 3% en 6% van de verkoopprijs van eengezinswoningen. Behalve in de vier grote steden. Daar was de groene premie altijd al kleiner en in 2021 is deze zelfs geheel verdwenen. “In de grote steden is een gunstig energielabel amper nog een troefkaart bij de verkoop. Daar wordt energiezuinigheid in de biedingsstrijd onder kopers nauwelijks nog op waarde geschat,” aldus de hoogleraar.   

Prijskorting van 6% bij rood label
Een koopwoning met een rood F/G-label wordt momenteel verkocht tegen een prijskorting van gemiddeld 6%. Deze rode korting tekent zich steeds duidelijker af in de transactieprijzen, zowel voor eengezinswoningen als voor appartementen, zowel op het platteland als in de grote stad. Bovendien is deze rode prijskorting ook aanwezig in de overspannen woningmarkt van 2021.

“Het lijkt erop dat kopers de extra kosten van een rood energielabel steeds meer beginnen te vermijden. Een rood gelabelde koopwoning staat voor hogere stookkosten, maar ook voor een kostbaardere verduurzaming in de toekomst. Kosten waar kopers meer rekening lijken te gaan houden in hun aankoop”, aldus Linde Kattenberg, promovenda aan de Universiteit Maastricht.

De onderzoekers betrokken in hun onderzoek transacties tot juli 2021. De recent gestegen energieprijzen maken dus nog geen deel uit van dit onderzoek. Deze volgen in de 2022-editie van dit onderzoek.

Bron: VBO