Ervaar zelf het verschil!

Ruim 740.000 huiseigenaren verlagen hypotheekrisico’s

02 oktober 2023

Er zijn steeds minder huishoudens met risicovolle aflossingsvrije hypotheken. Dat komt door actie die hypotheekaanbieders in gang hebben gezet op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na benadering van 1,6 miljoen klanten met een aflossingsvrije hypotheek, hebben 744.000 huishoudens hun risico’s verlaagd.

Veel huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek zien wel de voordelen van extra financiële flexibiliteit, maar realiseren zich niet altijd dat ze de hypotheek aan het eind van de looptijd moet aflossen of herfinancieren, aldus AFM. De toezichthouder heeft hypotheekaanbieders daarom sinds 2016 aangespoord om klanten die (hoge) risico’s lopen op dit gebied te benaderen.

En met succes, meldt AFM. In de afgelopen vijf jaar hebben de hypotheekaanbieders 1,6 miljoen klanten telefonisch of per brief geïnformeerd over hun risico’s. Dat is 95% van de klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Bij 370.000 klanten is getoetst of zij de aflossingsvrije hypotheek in de toekomst ook nog kunnen betalen.

Hierop hebben 744.000 klanten actie ondernomen. Zij hebben bijvoorbeeld gekozen voor een incidentele of periodieke aflossing, omzetting naar een deels aflossende vorm of naar extra sparen. Veel aflossingsvrije hypotheken lopen af tussen 2033 en 2038. Daardoor is er nog voldoende tijd om de zaken op orde te brengen.

Klanten lastig in beweging te krijgen

Mensen met aflossingsvrije hypotheken blijken vrij lastig in beweging te krijgen, schrijft AFM in het rapport ‘Klanten met een aflossingsvrije hypotheek activeren’. Als mensen hun droomhuis hebben gevonden en de hypotheek is geregeld, is het hoofdstuk ‘hypotheek’ vaak voor hen afgesloten. Bovendien zijn veel consumenten geneigd alles bij het oude te houden als het gaat om financiële zaken.

De klanten zijn ingedeeld in groepen met elk een eigen aanpak, blijkt uit het rapport. Huiseigenaren met een hypotheek die veel risico lopen op problemen aan het eind van de looptijd zijn persoonlijk benaderd. Zij kregen in een gesprek met een adviseur of door het invullen van een betaaltoets inzicht in hun risico’s en mogelijke oplossingen. Bij klanten lage hypotheekrisico’s is volstaan met meer algemene informatie over hoe ze zelf online inzicht kunnen krijgen in hun hypotheeksituatie.

Drempels wegnemen, kan de motivatie bij klanten vergroten om de problemen aan te pakken. Aanbieders hebben daarom bijvoorbeeld de kosten voor aanpassing of omzetting van de hypotheek verlaagd en het invullen van de betaalbaarheidstoets makkelijker en toegankelijker gemaakt. Daarnaast is ervoor gekozen om op slimme momenten de klant aan te spreken, bijvoorbeeld aan het einde van de rentevaste periode of de maand waarin vakantiegeld of een dertiende maand wordt gestort.

Hogere huizenprijzen verlagen hypotheekrisico’s

De risico’s van hypotheken zijn de afgelopen jaren ook afgenomen door de stijgende huizenprijzen. Hierdoor is het risico dat huiseigenaren in de problemen komen bij het aflossen aan het einde van de looptijd veel kleiner geworden. Daardoor bleek vorig jaar ook dat het aantal starters dat kiest voor een aflossingsvrije hypotheekvorm weer toeneemt.

Bron: AFM - Nu.nl - VastgoedActueel