Ervaar zelf het verschil!

Subsidie voor verduurzaming private verhuurders

27 februari 2022

Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming, maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen. Een nieuwe subsidieregeling moet hier bij gaan helpen. 

Het ministerie wil private verhuurders met gereguleerde huurwoningen middels de 'Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen' (SVOH) stimuleren te investeren in woningverduurzaming. Naar schatting komen zo'n 330.000 woningen in aanmerking.

De nieuwe subsidieregeling treedt op 1 april 2022 in werking. Vanaf dat moment kunnen verhuurders daadwerkelijk de subsidie aanvragen voor energieadvies, energiebesparende maatregelen en onderhoud.

De maximale subsidie per woning is €6.000 en is bedoeld voor verhuurders met maximaal 100 gereguleerde woningen of verhuurders die gereguleerde huurwoningen boven de liberalisatiegrens verhuren.

Verhuurders vragen subsidie aan voor minimaal twee maatregelen. Daarnaast kunnen zij ook een subsidie ontvangen voor energieadvies, op voorwaarde dat er twee andere maatregelen voor energiebesparing of onderhoud worden uitgevoerd.

Bron: VBO