Ervaar zelf het verschil!

Subsidieloket: €350 miljoen voor zonneboilers & warmtepompen

22 januari 2023

Voor particulieren die willen investeren in energiebesparing, is dinsdag 24 januari de ISDE-regeling (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) opengesteld. De mogelijkheden voor subsidie zijn verruimd en het totaalbedrag (€350 miljoen) is flink hoger dan vorig jaar.

Met een bijdrage uit deze ISDE-pot kunnen particulieren bijvoorbeeld een zonneboiler of (hybride) warmtepomp aanschaffen, vloeren en ramen isoleren of aansluiting op een warmtenet financieren. Voor de regeling komen woningeigenaren, particuliere verhuurders, bedrijven en verenigingen in aanmerking. Een aanvraag kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat of het effect van de maatregel. Voor een hybride warmtepomp op de buitenlucht kan bijvoorbeeld tussen de €2.000 en €3.000 aan subsidie worden uitgekeerd.

Subsidie omhoog naar €350 miljoen

ISDE-subsidie is jaarlijks aan te vragen. Vorig jaar was hiervoor €228 miljoen beschikbaar, dit is vanwege het grote aantal aanvragen verhoogd naar €325 miljoen. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het aantal aanvragen in 2022 verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal zijn vorig jaar 100.000 aanvragen ingediend.

Ruimere subsidiemogelijkheden

De mogelijkheden voor subsidie zijn verruimd, onder meer voor wat betreft de isolatie van vloeren, daken, spouwmuren en glas. Het is nu ook mogelijk om voor één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen, terwijl dat er voorheen minimaal twee moesten zijn. De subsidie kan gemiddeld 15% van de kosten bedragen.

Ook heeft de woningeigenaar meer tijd om een aanvraag te doen: dit kan tot een jaar na uitvoering van de maatregel. Wel moet het gaan om isolatie die voor 1 januari 2022 is uitgevoerd. Om voor een hogere subsidie voor isolatie in aanmerking te komen, kan de aanvrager isolatie combineren met de aankoop van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler.

Elektrische kookinstallatie

Daarnaast kunnen huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet en van het gas af zijn, subsidie aanvragen voor een elektrische kookinstallatie. Daarvoor is maximaal €400 per apparaat beschikbaar. Voor een aansluiting op een warmtenet geldt een vast subsidiebedrag van €3.325.

RVO meldt dat een dag na de openstelling van de huidige ISDE-regeling inmiddels 3.235 aanvragen via de site zijn binnengekomen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Vastgoedactueel