Ervaar zelf het verschil!

Tekort aan studentenwoningen loopt op tot 20%

22 oktober 2021

Het tekort aan studentenwoningen is naar schatting in één jaar toegenomen met 4.500. Daarmee is het tekort opgelopen tot 26.500 studentenwoningen. Zo blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021 van Kences.

Het tekort zal naar verwachting nog verder toenemen. In de komende acht jaar neemt het aantal studenten dat op kamers woont naar schatting toe met circa 57.000. Deze groeiende vraag sluit echter niet goed aan op het aanbod. Uit de landelijke monitor blijkt dat er tot 2025 slechts 16.500 woningen worden bijgebouwd. 

Internationale studenten
De steeds hogere toestroom van internationale studenten is de belangrijkste verklaring voor het toenemend studentenaantal. Daarnaast neemt het aantal Nederlandse universitaire studenten toe en die wonen vaker op kamers dan hbo-studenten. 

Betaalbaarheid onder druk
De betaalbaarheid van de kamers staat steeds verder onder druk. Op dit moment besteden studenten gemiddeld 46% van hun inkomen aan de huur van hun kamer. Twee jaar geleden was dit nog 43%. Zonder de huurbevriezing van 2021 was dit effect mogelijk nog groter geweest. De geïndexeerde huurprijzen zijn sinds 2013 gestegen met 13%. Uit de monitor blijkt dat 43% van de thuiswonende studenten gaat niet op kamers omdat de huren te hoog zijn.

Meer studio's, minder studentenhuizen
Opvallend is dat er naar verhouding steeds meer studio’s komen en minder kamers waar studenten hun voorzieningen delen met andere studenten. Ook in absolute aantallen zien we het aantal onzelfstandige kamers dalen. Het aantal studio’s is in 9 jaar tijd verdubbeld.

“Dit is een direct gevolg van de huidige huur- en subsidieregels. Die zorgen ervoor dat het bouwen van onzelfstandige kamers financieel niet uit kan. En het bouwen van studio’s juist financieel aantrekkelijk is,” zegt Jolan de Bie, directeur van Kences. 

“Omdat er vaak sprake is van vereenzaming onder de studenten zien wij dit als een zeer onwenselijke trend. Voor het welzijn en sociale ontwikkeling is het voor studenten beter om met elkaar op kamers te wonen. De meeste schoolverlaters willen op kamers wonen om gelijk vrienden te maken in hun nieuwe studiestad en dat kan nu niet," aldus het kennisplatform. 

Bron: VBO