Ervaar zelf het verschil!

Utrecht neemt verdere maatregelen voor betaalbare koopwoningen

11 augustus 2021

De gemeente Utrecht heeft verschillende maatregelen gepresenteerd om de woningmarkt in de Domstad betaalbaar te houden. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het ‘actieplan betaalbare koopwoningen’ dat nu ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad. Wat staat er allemaal op de planning?

De gemeente Utrecht wil inzetten op een fonds voor de aan- en verkoop van betaalbare koopwoningen, oftewel koopwoningen tot de NHG-grens van €325.000. Door dit fonds worden de gemeente en partners deels eigenaar van de woningen en kunnen dus bij doorverkoop sturen op een betaalbare prijs. De precieze invulling, omvang en vorm van dit fonds moet nog worden bepaald, Utrecht gaat daarom verder in gesprek met onder andere corporaties, ontwikkelaars, de provincie en het Rijk.

Opkoopbescherming
Deze maatregel is aanvullend op de opkoopbescherming die de gemeente zo snel mogelijk wil invoeren. VBO meldde al eerder dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet heeft aangenomen, waaronder een amendement over de opkoopbescherming. Dit amendement geeft gemeenten minimaal vijf jaar de mogelijkheid om een opkoopbescherming in te voeren. Binnen vijf jaar vindt er een evaluatie plaats. De verwachting is dat de opkoopbescherming per 1 januari 2022 in werking treedt.

Zelfbewoningsplicht verdubbeld tot tweemaal NHG-grens
Tevens wil Utrecht met ontwikkelaars afspreken om middeninkomens voorrang te geven bij de koop van nieuwbouwwoningen. Daarnaast wordt de grens voor de al bestaande zelfbewoningsplicht in Utrecht voor betaalbare nieuwbouw fors verdubbeld tot tweemaal de NHG-grens, plus indexatie. 

Door ook dit segment te beschermen tegen opkoop is de gemeente van mening dat mensen met betaalbare koopwoningen kunnen doorstromen naar duurdere koopwoningen. Daardoor komt er meer woonruimte vrij voor starters.

Minimale oppervlakte voor betaalbare koopwoningen
In gebiedsontwikkelingen benut de gemeente kansen voor het toevoegen van betaalbare nieuwbouw in het koopsegment. Per wijk wordt bekeken waar deze woningen kunnen worden toegevoegd. 

Hierbij zorgt Utrecht er ook voor dat woningen niet te klein worden. Daarom komt er een ondergrens aan woonoppervlakte voor betaalbare koopwoningen en mogen die niet kleiner zijn dan 50m2. Voor bepaalde gebieden, zoals de Binnenstad, is de ondergrens 40m2. Voor nieuw te bouwen middenhuur in Utrecht geldt deze ondergrens al sinds eind 2017. 

Bron: VBO