Ervaar zelf het verschil!

VvE’s hebben kartrekker nodig om te verduurzamen

25 maart 2024

VvE's hebben kartrekker nodig om te verduurzamen
Verduurzamingsplannen van VvE's stranden vaak op moeizame besluitvorming en hoge kosten. Foto: MabelAmber, Pixabay

De verduurzaming van VvE-gebouwen loopt achter vergeleken met andere huizen in eigendom en met woningen van coöperaties. Appartementseigenaren hebben baat bij een enthousiaste voorganger, die het onderwerp agendeert en de voordelen laat zien.

De overheid wil de 125.000 VvE’s die ons land telt, te hulp schieten bij het verduurzamen met subsidies en een zogeheten VvE-versnellingsagenda. Zij liet daarvoor onderzoek uitvoeren dat de wensen, behoeften, drijfveren en belemmeringen van 1.489 VvE’s in kaart brengt.

41% heeft geen verduurzamingsplannen

Een greep uit de resultaten. Bijna alle VvE’s hebben een verduurzamingsopgave; 10% van de ondervraagden heeft concrete plannen gemaakt voor de komende twee jaar; 25% zegt dat ze het voornemen hebben om plannen te maken, of onderzoek te gaan doen; 41% heeft geen plannen en 24% weet dit niet of heeft geen mening.

Verder geeft 1 op de 5 VvE’s aan dat er sprake is van achterstallig onderhoud. (De overheid onderzoekt nu of het wegwerken hiervan gecombineerd kan worden met de verduurzamingsopgave.)

 

Tekst loopt door onder de afbeelding

Stellingen over verduurzaming eigen woning. © I&O Research

Drijfveren en barrières

Wat VvE’s nodig hebben om daadwerkelijk in actie te komen is een soort verduurzamingscommissie of kartrekker binnen de VvE; ook moet er iemand zijn die de economische voordelen van verduurzaming in kaart brengt, of een beheerder die verduurzaming steeds op de agenda zet en ondersteunt.

Eigenaren met een hoger opleidingsniveau komen sneller tot verduurzamingsplannen. En in VvE-panden gebouwd tussen 1945 en 1984 komt men sneller in actie; daar zien Vve’s blijkbaar eerder technische en financiële mogelijkheden.

Barrières zijn er o.a. in gevallen wanneer besluiten unaniem genomen moeten worden. Daarnaast is het belangrijk dat de bewoners van een VvE zelf zien dat er verduurzaamd kán worden en dat ze de verduurzamingsopgave ook echt ervaren.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Stellingen over barrières verduurzaming. © I&O Research

Concrete plannen

Concrete plannen van VvE’s betreffen vooral het installeren van zonnepanelen en in mindere mate het aanbrengen van dakisolatie en dubbel of triple glas. Andere isolatie-opties (spouwmuur, gevel en vloer) worden minder vaak gekozen; ook (hybride) warmtepompen staan pas onderaan de lijst. En vrijwel geen enkele appartementseigenaar heeft plannen om te investeren in warmtenetten, zonwering, zonneboiler en bodem- en funderingsisolatie.

Aardgasvrij maken is ‘bijna niet te doen’

Vorige week meldde RTL Nieuws na eigen onderzoek dat verduurzamingsplannen van VvE’s vaak in de ijskast belanden vanwege te hoge kosten, lastige interne besluitvorming en de papieren rompslomp. Processen verlopen stroef. Zeker het aardgasvrij maken van woningen is ‘bijna niet te doen’.

VvE’s lopen tegen problemen aan als: hoe verdeel je het eigendomsrecht bij het plaatsen van zonnepanelen op het gezamenlijke dak? Ook ontbreekt er een eenduidige aanpak, vanwege kennisgebrek binnen de VvE-besturen.

‘Eerst de basis op orde krijgen’

NHG adviseert in een reactie op het RTL-onderzoek om de ambities te temperen: de stap naar aardgasvrij is te groot en is iets dat we ook niet mogen verwachten. “Belangrijker is dat we eerst de basis op orde krijgen door achterstallig onderhoud aan te pakken en appartementen met slechte energielabels te helpen met isolerende maatregelen.”

Volgens NHG is de realiteit dat bijna 70% van de appartementen in kleine VvE’s (dat zijn bijna een half miljoen appartementseigenaren) een slecht energielabel heeft, en 80% te maken heeft met achterstallig onderhoud.

Lokale subsidies

Gemeentes kunnen een belangrijke bijdrage leveren met lokale subsidies, aldus NHG. Ze wijst in het bijzonder op de Stimuleringslening kleine VvE (voor VvE’s met maximaal zeven appartementen). Deze regeling biedt financiering voor onderhoud en verduurzaming met borg van NHG. Weinig appartementseigenaren zijn op de hoogte van deze regeling; ook veel gemeenten passen hem nog niet toe. Bijzonder is dat ook achterstallig onderhoud als dakvervanging en balkonreparaties meegefinancierd kunnen worden. VvE’s kunnen daarvoor maximaal 25.000 euro per woning lenen.

 
Bron: Vastgoedactueel - Ministerie van Binnenlandse Zaken