Ervaar zelf het verschil!

Wooncrisis wordt topprioriteit voor kabinet

13 december 2023

Wonen was bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen het belangrijkste thema, bij zowel politieke partijen als de kiezers. Wat de kiezers betreft mogen de maatregelen om woningbouw te versnellen een stuk verder gaan dan tot nu toe.

Zo vinden ruim 6 op de 10 kiezers dat het Rijk gemeenten moet kunnen dwingen om meer huizen te bouwen. Bijna 70% vindt bovendien dat eigenaren van grond die bestemd is voor woningbouw, verplicht moeten kunnen worden om daadwerkelijk te starten met bouwen. Sociale huurwoningen moeten prioriteit krijgen, zegt bijna de helft van de kiezers.

Dat blijkt uit de ingevulde antwoorden op het Woonkieskompas, een variant van het Kieskompas, dat Aedes, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis hebben laten ontwikkelen. Deze enquête is in de 3 weken voorafgaand aan de verkiezingen zo’n 100.000 keer ingevuld.

Meer regie van het Rijk

De overheid dient meer het stuur in handen te nemen om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke nieuwe huizen gebouwd worden:

• 64% van de kiezers vindt dat het Rijk gemeenten moet kunnen dwingen om meer huizen te bouwen.
• Als grond bestemd is voor woningbouw, moeten grondeigenaren verplicht kunnen worden om te beginnen met bouwen, vinden bijna 7 op de 10 kiezers (68%).
• De overheid mag financieel garant staan voor woningen die nog niet verkocht zijn om te zorgen dat woningbouwprojecten doorgaan, zegt twee derde (67%) van de kiezers.
• Eigenaren die gebouwen lange tijd leeg laten staan, moeten daarvoor zware boetes krijgen, aldus meer dan de helft (55%) van de invullers.
• Meer dan 7 op de 10 (73%) meent dat de overheid de huurprijs van huurwoningen in de vrije sector aan banden moet leggen.

Sociale huurwoningen ook in duurdere wijken

• Sociale huurwoningen horen prioriteit te krijgen, ook als er dan minder koopwoningen komen, vindt bijna de helft (48%) van de kiezers. Bijna 3 van de 10 (29%) is het daar niet mee eens.
• Twee derde van de kiezers (67%) zegt dat er ook sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in wijken met duurdere huizen.
• Meer dan de helft van de kiezers (53%) vindt dat woningcorporaties minder belasting moeten betalen, zodat zij meer betaalbare huizen kunnen bouwen.

Kabinetsformatie

Wie er ook gaat regeren, het wordt een helse klus om betaalbare woningen voor iedereen weer bereikbaar te maken. Voor politieke partijen was het dan ook eveneens een belangrijk thema. Als het alleen daarom zou gaan, zou de kabinetsformatie tussen PVV en coalitiegenoten snel rond zijn.

Zo pleit het partijprogramma van Wilders o.a. voor verlaging van de sociale huren en meer woningbouw – niet alleen binnenstedelijk maar ook buitenstedelijk. De vergunningverstrekking door gemeenten moet sneller.

Dat zal geen enkele partij weerspreken. Probleem is alleen: er wordt al aan gewerkt, maar de vorderingen gaan moeizaam. Neem alleen al de kritiek deze week van de Raad van State op het wetsvoorstel Betaalbare huur.

Problematisch

Andere maatregelen die PVV voorstelt zullen op bezwaren stuiten: zo wil Wilders’ partij geen voorrang meer voor statushouders bij toewijzing van sociale huurwoningen. Verder moet de energiebelasting omlaag en de salderingsregeling voor zonnepanelen in stand blijven.

Ronduit problematisch wordt het met de eisen van de PVV om de “belemmerende” stikstofregels van tafel te vegen en te stoppen met het gasvrij maken van woningen. Ook de verplichte warmtepomp gaat in de ban. Sowieso moeten volgens Wilders’ partijprogramma het Klimaatakkoord en de Klimaatwet “direct door de shredder”.

Natuurlijk zal de PVV tijdens de kabinetsformatie water bij de wijn moeten doen. Op het gebied van woningbouw zijn de prioriteiten in elk geval duidelijk. Vraag is wie wil meeregeren en hoe. Daarover valt op dit moment nog geen zinnig woord te zeggen.

Bron: VastgoedActueel - VEH - AEDES - Woonbond